top of page

UB Group

Public·137 members

[[live hd!!]] România vs Turcia 1 septembrie 2023


10 iun. 2023 — Meci de volei România vs Turcia - 10.06.2023 ➡️ Rezultatele meciurilor de volei ➡️ Revizuirea și scorul meciurilor de volei pe site ...
Autorităţile competente ale statelor contractante �şi vor comunica reciproc orice modificări importante aduse legislaţiilor lor fiscale respective, la care se referă acest acord. ��� Definiţii generale ��� 1. �n sensul prezentului acord, �n măsura �n care contextul nu cere o interpretare diferită: ��� a) i) termenul Rom�nia �nseamnă Republica Socialistă Rom�nia şi, folosit �n sens geografic, �nseamnă teritoriul Rom�niei, platoul continental şi o zonă dincolo de marea teritorială �n cadrul căreia Rom�nia poate, pe baza legislaţiei interne şi �n conformitate cu dreptul internaţional, să exercite drepturi suverane de explorare şi exploatare a resurselor naturale, biologice şi minerale existente �n apele mării, pe fundul şi subsolul acesteia; ��� ii) termenul Turcia �nseamnă Republica Turcia şi, c�nd este folosit �n sens geografic, �nseamnă teritoriul Turciei �n care legislaţia Turciei este �n vigoare, precum şi platoul continental asupra căruia Turcia are, �n conformitate cu dreptul internaţional, drepturi suverane de a explora şi de a exploata resursele sale naturale; ��� b) termenii un stat contractant şi celălalt stat contractant �nseamnă Rom�nia sau Turcia, după cum cere contextul; ��� c) termenul impozit indică impozitul rom�n sau impozitul turc, după cum cere contextul, şi cuprinde, de asemenea, orice impozit la care se referă art.


Totuşi, c�nd beneficiarul efectiv al comisionului, fiind rezident al celuilalt stat contractant, are �n primul stat menţionat un sediu permanent de care este legată �n mod efectiv activitatea generatoare de comisioane, dispoziţiile precedente ale acestui paragraf nu vor fi aplicate. �n acest caz se vor aplica celelalte dispoziţii ale acestui articol. ��� ART. 8 ��� �ntreprinderi de transport ��� 1. Beneficiile obţinute de o �ntreprindere a unui stat contractant din exploatarea �n trafic internaţional a navelor, aeronavelor sau a vehiculelor rutiere s�nt impozabile numai �n acel stat. ��� 2. Expresia trafic internaţional �nseamnă orice transport efectuat cu o navă, aeronavă sau vehicul rutier de către o �ntreprindere rom�nă sau turcă, cu excepţia situaţiei c�nd nava, aeronava sau vehiculul rutier s�nt exploatate numai �ntre puncte situate pe teritoriul Rom�niei sau Turciei.


Partida amicala: Romania vs Turcia 2-0/ "Dubla" lui Grozav 9 nov. 2017 — Partida amicala: Romania vs Turcia 2-0/ "Dubla" lui Grozav - Tricolorii au dominat echipa lui Mircea Lucescu. Diana Ene •


��� ART. 18 ��� Pensii ��� Sub rezerva prevederilor paragrafului 1 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată prestată �n trecut s�nt impozabile numai �n acel stat. ��� Această prevedere se aplică, de asemenea, anuităţilor pe viaţă plătite unui rezident al unui stat contractant. ��� ART. 19 ��� Funcţii guvernamentale ��� 1.


C�nd veniturile din activităţile exercitate personal de un artist sau sportiv �n această calitate nu revin artistului sau sportivului �nsuşi, ci unei alte persoane, acele venituri pot fi impuse, prin derogare de la prevederile art. 7, 14 şi 15, �n statul contractant �n care s�nt exercitate activităţile artistului sau sportivului. ��� 3. Totuşi, veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din astfel de activităţi desfăşurate �n celălalt stat contractant vor fi scutite de impozit �n celălalt stat, dacă activităţile s�nt desfăşurate �n cadrul unui acord cultural sau unei alte �nţelegeri �ncheiate �ntre statele contractante.


Romania vs. Turcia Highlights - #EuroVolleyW - SportExclusiv 19 aug. 2021 — Selecționata feminină de volei a României a fost învinsă de vicecampioana Europei, Turcia cu scorul de 3-1, miercuri seara, la debutul său


Turcia 3-0, în preliminariile EURO 2023 la tenis de masă 13 oct. 2022 — Selecţionata feminină a României a învins formaţia Turciei cu scorul de 3-0, joi seara, în Sala Polivalentă din Capitală, în Grupa A1